Náš blog | ITAPS Uvidíme termokamery vo vstupných halách aj o rok? - Blog

Uvidíme termokamery vo vstupných halách aj o rok?

Celosvetové šírenie vírusu SARS-COV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 výrazne spomaľuje ekonomiku, pričom najtvrdšie zasahuje najmä drobných podnikateľov ponúkajúcich služby, ktorí boli nútení svoje prevádzky úplne uzavrieť zo dňa na deň. V súčasnej situácii preto čoraz viac spoločností ponúka riešenia s termálnymi kamerami pre detekciu nakazených. My sme si rozobrali túto tematiku hlbšie.

Zobrazenie teploty človeka pomocou termokamery

Ako sa kríza predlžuje, spoločnosti, obchody, ale aj vládne inštitúcie sa zameriavajú na nájdenie riešenia, ako zabezpečiť opätovné rozbehnutie prevádzok tak, aby predišli šíreniu nákazy. Príznaky ochorenia COVID-19 sú horúčka (teplota ľudského tela nad 37 °C), kašeľ a dýchavičnosť. Nariadenia vlády prikazujú merať teplotu pri vstupe do zdravotníckych zariadení a odporúčajú tak robiť ostatným prevádzkam. Kladú tak veľké nároky na tieto subjekty, ktorým sa zvyšujú náklady, pretože je potrebný človek, ktorý túto teplotu meria a vyhodnocuje. Vzhľadom na tieto okolnosti sa javí ako dobré riešenie použitie automatických meracích a vyhodnocovacích systémov.

Meranie teploty človeka termokamerou

Tieto systémy používajú špeciálne kamery (nazývané aj termokamery) schopné zaznamenávať elektromagnetické žiarenie v infračervenej časti spektra, ktoré je vyžarované každou látkou. Vlnová dĺžka a intenzita takého žiarenia závisí práve od teploty, ktorú je potom možné určiť.

Štúdie skúmajúce efektívnosť bezkontaktného merania sa vo svojich výsledkoch rôznia, preto bude potrebný ďalší výskum. Z doterajších poznatkov je ale zrejmé, že na presné určenie vnútornej teploty ľudského tela sú nevyhnutné kontrolované podmienky a meracie prístroje určené na meranie teploty ľudského tela. Takisto boli vyslovené pochybnosti o efektivite merania teploty ľudského tela a tým určovania, či je človek nakazený vírusom SARS-COV-2, pretože ochorenie, ktoré je ním vyvolané, preukáže symptómy až po 2 až 14 dňoch. V mnohých prípadoch je dokonca asymptomatické.

Avšak bezkontaktné meranie nesmieme zatracovať. Situáciu v Číne do veľkej miery pomohli zvládnuť aj bezkontaktné merače teploty. Napriek dlhej inkubačnej dobe, počas ktorej je človek infekčný a nejaví žiadne symptómy, časté meranie pomôže odhaliť aspoň zlomok infikovaných, čo pri exponenciálnom rozširovaní infekcie má veľký účinok. Môže to rozhodnúť o tom, či bude prekročená maximálna kapacita zdravotníckych zariadení alebo nie. Nemožno podceňovať ani psychologický efekt takýchto zariadení. Zákazníci v predajni s touto technológiou sa môžu cítiť podstatne bezpečnejšie.

Meranie teploty človeka bezkontaktným teplomerom v praxi

Vo veľkom je možné pozorovať aj použitie priemyselných meracích prístrojov na bezkontaktné meranie teploty. Ako už označenie„ priemyselné“ napovedá, tieto prístroje sú primárne určené na úplne iné účely. Sú prispôsobené na meranie teplôt veľkého rozsahu, čo so sebou prináša nízku citlivosť senzora. Tá nepostačuje na určenie, či má človek teplotu 36,5 °C alebo 37 °C a teda, či je chorý alebo nie. Ďalším problémom je aj vzostup falošných meracích prístrojov, ktoré teplotu v skutočnosti nemerajú, ale iba náhodne generujú čísla v rozsahu očakávaných hodnôt.

Svetové výskumné tímy pracujú na vytvorení účinného liečiva proti SARS-COV-2 vírusu, respektíve vakcíne, ktorej schválenie pre používanie je možné najskôr o rok. Ani to však nezaručuje, že vyvinuté liečivá a vakcína budú účinné. Očakáva sa, že tento vírus nebude dlhodobým problémom aj vďaka príkladom z Číny, kde sa podarilo nákazu zastaviť aj bez vakcíny. Avšak rovnako, ako sa náhle objavil tento vírus, môže sa objaviť znova iný, preto je vhodné udržiavať infraštruktúru pre odhaľovanie chorých ľudí aspoň na miestach kľúčových pre fungovanie spoločnosti, aby sa podobná situácia už neopakovala.

Rozširujúca sa nákaza spôsobuje zvýšený záujem spoločností o bezkontaktné meranie teploty človeka. Slovenské firmy majú problém držať krok so zvyšujúcim sa dopytom. Jedným z riešení je aj uvádzanie nových kamier na trh alebo úprava existujúcich systémov pre účely odhalenia horúčky. Uvidíme teda automatické meranie teploty pri vstupe do bežných obchodov aj o rok? Ak uvažujete o zavedení týchto systémov vo vašom podniku, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára itaps.sk/kontakt a nájdeme vhodné riešenie pre vašu firmu.

Autor: Adam Sojka

adam.sojka@itaps.sk

Zdroje: