ITAPS | Blog Ostatné Archives - Blog

Blog

30. júna 2023
Hľadanie ihly v  kope sena – práca IT testera

Určite viacerých z  vás zaujíma ako vyzerá práca testera. Rozhodli sme sa osloviť Adama Vanyu, aby svoju prácu priblížil aj ľuďom, ktorí nevedia kto tester je a čo robí. Na začiatok nám vysvetlil, že testing sa delí na dve skupiny. Od toho závisí aj samotná práca testera. Ide o testing automatizovaný a manuálny.     „Tester, ktorý vykonáva…

19. júna 2023
IT projekty pod kontrolou – Základné princípy riadenia projektov

V ITAPSe, spoločnosti zameranej na poskytovanie IT služieb si uvedomujeme význam projektov v IT. Termín „projekt“ môžeme definovať ako dočasnú iniciatívu, ktorej cieľom je dosiahnuť konkrétny výsledok. Nielen v IT priemysle hrajú správne nastavené projekty kľúčovú rolu pre úspešné dodanie očakávaných výstupov. Význam riadenia projektov je aj napriek dostupnosti mnohých nástrojov na riadenie tímu v tejto dobe…